אסור לבכות
פרוייקט בנושא "גיבור" לפי השיר "לבדי" של מרים ילן- שטקליס.