ישנן יפות יותר ממנה
איור בנושא אהבה על פי שיר של נתן אלתרמן